سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

ساعت کار توانبخشی قلب

صبح ها: شنبه تا پنج شنبه 8 تا 14

بجز روز های تعطیل

 

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166