سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

ساعت کار توانبخشی قلب

شیفت صبح:شنبه تا پنج شنبه 7 تا14

شیفت عصر:شنبه دو شنبه چهارشنبه 14 تا 19:30

ساعت کاری کلینیک پیشگیری

شیفت صبح:شنبه تا پنج شنبه 7 تا14

شیفت عصر:شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 15 تا19:30

ساعت کاری درمانگاه

شیفت صبح:7تا14

شیفت عصر: شنبه تا چهار شنبه15 تا 23

برنامه دوره جدید کلاس های آموزش به بیمار

1.فعالیت بدنی دربیماران قلبی:97/7/17 2.دردسینه وراههای درمان آن:97/7/25 3.مدیریت استرس:97/8/5 4.تغذیه در دیابت فشارخون وچربی خون بالا:97/8/14 5.دیابت ودارو های آن:97/8/23 6.مدیریت خشم:97/9/6 7.فشارخون وچربی خون و دارو های آن:97/9/14 8.خود مراقبتی در بیماران قلبی:97/9/26

آنژیوگرافی

تغییرات در ساختاردانشمندان اعلام کردند که شرح آسیب و اختلالات که برای نخستین بار در سطح .

تغذیه

و اسپکترین بتا 2 در مغز در مطالعه قشر جلوی مغز ، دانشمندان تغییرات اسکلت عصبی.

روانشناسی

به گفته دانشمندان اسپانیایی، توبولین ها اسکلت ساختمانی سلول های عصبی را تشکیل می دهند.

فعالیت بدنی

دانشمندان از روش های میکروسکوب نوری برای دیدن سلول های عصبی جلوی مغز استفاده کردند.

کلینیک پیشگیری اولیه

پروتئوم برای پیدا کردن پروتئین های این سلول های عصبی استفاده و به این نتیجه رسیدند.

کلینیک پیگیری

بخش بزرگی از اختلالات رفتاری و شناختی و یادگیری که به افراد معتاد به الکل نسبت داد .

کلینیک توانبخشی قلبی

تغییرات در ساختار عصبی ناشی از اتانول می توانند بر روی سازماندهی ، توانایی ارتباط .

مطالب آموزشی

محققان گفتند :از جمله اهدافی که دنبال می کنیم ، تلاش برای روشن شدن مکانیسم خاص .