اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
  •  35255550-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

توانبخشی قلبی چیست؟

توانبخشی قلبی چیست؟

مرکز توانبخشي قلبي ريوي بيمارستان افشار

تعريف انجمن توانبخشي قلبی عروقی و ریوی آمریکا و انجمن قلب آمریکاAHA

توانبخشي قلبی اشاره به مداخلاتی هماهنگ و چند جانبه دارد که برای بهینه سازی کارکرد فیزیکی، روانشناختی و اجتماعی بیمار قلبی طراحی شده است و علاوه براین، هدف از آنها پایدار نمودن، کند کردن یا حتی معکوس نمودن روند زمینه ای آترواسکلروز و متعاقباً کاهش مرگ است .

اهداف برنامه هاي توانبخشي قلبي

-          آموزش بيمار و خانواده آنها در جهت تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري قلبي

-          كاهش عوامل خطر

-          برخورد با فاكتورهاي رواني كه بهبود بيماري قلبي را تحت تأثير قرار مي دهند .

-          ساختار و افزايش فعاليت فيزيكي در محل بازتواني يا برنامه داخل منزل

-          مشاور شغلي

بیماران دارای سابقه:

-          بیماری آترواسکلروتیک شریان کرونری

-          نشانگان حاد کرونری

-          انفارکتوس میوکارد

-          جراحی بای پس شریان کرونری

-          مداخله کرونری از طریق پوست

-          آنژین صدری پایدار

-          بیماری آترواسکلروتیک عروق محیطی

-          بیماری شریان های محیطی

-          پیوند قلب

-          نارسایی پایدار احتقانی قلب

-          جراحی دریچه قلب

-          دستگا ههای کمک بطنی ventricular assist devices

ميتوانند از امکانات اين مرکز استفاده کنند.

توانبخشي قلب تأثيرات مثبت زير را دارد:

•         تأثيرات مستقيم:

•         تأثيرات غيرمستقيم:

•         کاهش تعداد دفعات بستري بيماران HFو …….

•         کاهش هزينه هاي بيمار و بيمارستان

•         کاهش استرس و اضطراب همراهان بيمار و کاهش درگيري با پرسنل و کادر درمان

خبرنامه

ورود و ثبت نام

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166