اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
  •  35255550-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

اسلاید نمونه 4

این قسمت از وب سایت مرکز توانبخشی قلب افشار در حال بروزرسانی می باشد. لطفا بعدا مراجعه نمایید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed sodales dui. Vivamus ac ante metus. Aliquam ornare purus augue, eget auctor odio posuere vel.

View Service

خبرنامه

ورود و ثبت نام

چرا ما؟

مرکز قلب افشار با پرسنل مجرب بزرگترین مرکز تحقیقاتی درمانی بازتوانی قلب در جنوب شرق کشور می باشد. 

 

مرکز قلب افشار شامل بیمارستان محمدصادق افشار،مرکز تحقیقات قلب و عروق و مرکز بازتوانی قلب می باشد.

مطالب ته صفحه

دوپامین حاصل از تحریک میوه ها ورزش به طور کلی باعث افزایش متابولیزم هوازی می شود، که ساخت رادیکال های آزاد را افزایش می دهد.

در نتیجه بدن می تواند با تاثیر منفی رادیکال های آزاد مبارزه کندین هم یک دلیل دیگر که موز را دوست داشته باشید.

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166