سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

آموزش و حمایت روانی

آموزش و حمایت روانی

آموزش :

در مركز بازتواني قلب كلاسهاي آموزشي برگزار مي شود كه در آن به موضوعاتي در رابطه با بيماريهاي قلبي عروقي، روشهاي پيشگيري و پيگيري، كنترل ريسك فاكتورها ( فشارخون، كلسترول، ديابت، كم تحركي، اضافه وزن، سيگار)، نحوه مصرف صحيح داروها، خود مراقبتي در منزل، رژيم غذايي مناسب، روشهاي كنترل استرس، مشكلات خواب و .... پرداخته مي شود كه به همراه اعضاي خانواده مي توانيد در اين كلاسها شركت كنيد. هدف از ارائه اين آموزشها كمك هايي جهت تغيير شيوه زندگي است تا از اين طريق خطر ايجاد مشكلات قلبي و ناتواني هاي ناشي از آن را در آينده كاهش دهيد. برگزاري اين كلاسها كمك مي كند تا پاسخ سوالهايتان را دريافت كنيد و در مورد نگراني هايتان صحبت كنيد. اين موضوع باعث كاهش اضطراب مي شود. از طرفي مي توانيد با ساير افرادي كه بيماري مشابه شما دارند آشنا شويد و قسمتي از تفريح و سرگرمي شما باشد. همچنين اطلاعات خود را به يكديگر منتقل كنيد. اين مركز آموزشهاي خود را بصورت مجازي در اختيار شما قرار مي دهد.

 آرام سازي و حمايت رواني : 

وضعيت هاي استرس زا، در بعضي افراد عادات غلط مانند پرخوري يا مصرف سيگار ايجاد مي كند كه براي قلب مضر است، اگر احساس استرس يا اضطراب داريد يافتن علت آن بسيار مهم است و مهمتر اينكه ياد بگيريد چگونه آن را كنترل كنيد.

تكنيك هاي آرام سازي و مديريت استرس در مركز بازتواني قلب توسط مشاوره روانشناسي بصورت انفرادي يا گروهي آموزش داده مي شود.

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166