سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

اعضای گروه توان بخشی قلب

اعضای گروه توان بخشی قلب

اعضاي گروه بازتواني قلب شامل پزشك معالج، متخصص طب فيزيكي و توانبخشي، متخصص روانپزشك، پزشك بازتواني كه مدير برنامه بازتواني شما مي باشد، پرستار بازتواني، فيزيوتراپ، مشاور تغذيه و روان شناس و مددكار اجتماعي است.

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166