سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

توان بخشی قلبی برای چه کسانی مناسب است؟

توان بخشی قلبی برای چه کسانی مناسب است؟

×      افرادي كه حمله قلبي (سكته قلبي) داشته اند.

×      بيماران نارسايي قلب

×      بيماراني كه تنگي رگ قلب دارند و تحت دارو درماني هستند.

×      بيماراني كه عمل قلب باز شدند.

×      بيماراني كه آنژيوپلاستي (فنرگذاري) يا بالون شده اند.

×      بيماران پيوند قلب يا بيماراني كه عمل جراحي دريچه قلب داشته اند.

×      بيماران كارديوميوپاتي (شل شدگي عضله قلبي) يا بيماران مادرزادي قلبي.

×      افرادي كه باتري گذاشته اند.

 

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166