سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

توانبخشی قلبی چیست؟

توانبخشی قلبی چیست؟

توان بخشی قلبي برنامه توانبخشي جامعي است كه مي تواند سبب بهبود زندگي بيماران قلبي شود و ميزان وقوع حوادث ناگوار قلبي را در آنها به ميزان تقريبي 25% كاهش دهد. بيماران قلبي مي توانند با استفاده از چنين برنامه هايي هرچه زودتر به زندگي عادي خود برگردند. پس هدف از بازتواني قلبي بعد از بازگشت شما از بيمارستان، تسريع در روند سلامتي و ارتقاء سلامت شما و خانواده و جامعه مي باشد به نحوي كه آگاهي كافي جهت پيگيري و ادامه درمان و پيشگيري از بروز مشكلات بعدي و افزايش سطح خودمراقبتي در منزل برخوردار شويد.

 

محتواي برنامه توان بخشی قلبي:

هر بيماري كه در مركز توان بخشی قلب پذيرش مي شود تحت برنامه اي قرار مي گيرد كه بر اساس نيازهاي بيمار و عوامل تأثيرگذار بر بيماري تنظيم مي گردد اين برنامه شامل موارد زير است :

-         آموزش بيمار و خانواده او در زمينه نحوه تشخيص و پيشگيري و درمان بيماريهاي قلبي

-         كنترل عوامل ايجاد كننده و تشديد كننده بيماريهاي قلبي (فشارخون، چربي خون، ديابت، چاقي و مصرف سيگار)

-         انجام فعاليت هاي ورزشي بيمار در بخش بازتواني و يا منزل

-         مشاوره شغلي، تغذيه و روانشناسي و فيزيوتراپي

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166