سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

گالری تصاویر

baztavani-22
baztavani-23
baztavani-36
baztavani-19
IMG 2603
baztavani-14
IMG 2605
baztavani-17
baztavani-30
IMG 2620
baztavani-18
baztavani-27
IMG 2686
IMG 2611
baztavani-10
baztavani-5
IMG 2608
baztavani-28
baztavani-9
baztavani-26
IMG 2632
baztavani-24
baztavani-13
IMG 2668
baztavani-33
baztavani-41
baztavani-7
baztavani-31
baztavani-3
IMG 2637
baztavani-25
baztavani-20
baztavani-8
IMG 2684
baztavani-6
baztavani-21
baztavani-38
baztavani-45
baztavani-44
baztavani-11
IMG 2601
baztavani-12
baztavani-29
IMG 2636
baztavani-42
baztavani-4
baztavani-16
baztavani-1

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166