سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

سوزاندن منشا تپش قلب

سوزاندن منشا تپش قلب(ablation)

قلب انسان یک عضو ماهیچهایست که تشکیل شده از هزاران سلول ماهیچه.

سیستم الکتیکی قلب به گونه ایست که امواج الکتریکی از یک نقطه به نام گره av فرستاده میشود و در کل قلب پراکنده میشود و بدنبال این جریان الکتریکی قلب واکنش مکانیکی میدهد

تمام نقاط قلب میتوانند به عنوان شروع کننده جریان الکتریکی باشند

اگر نقطه ای به جز گره av در قلب ضربان سازی کند ما معمولا به صورت تپش قلب متوجه میشویم که یکی از روش های درمان آن ablation میباشد

  ablation: عبارت است از سوزاندن نقاطی در قلب که به صورت نا بجا ضربان سازی میکنند به وسیله سیم یا کاتتری که از ورید کشاله ران به سمت قلب فرستاده می شود

بعد از عمل ablation

روز بعد از ablation شما به زندگی معمول خود باز میگردید .میتوانید حمام کنید پیاده روی کنید رانندگی کنید و....

اگر بعد از عمل پای شما ورم و درد بسیار شدید داشت حتما به پزشک خود مراجعه کنید

اگر مجددا به تپش قبل دچار شدید حتما به پزشک خود مراجعه کنید

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166